Kliniğimiz

Size ve küçük dostunuza en kaliteli hizmeti verebilmek, kaliteli hizmet anlayışımızı en üst seviyeye taşımak. Küçük dostunuzun en iyi şekilde tedavisi, bakımını yaparak her an yanında olduğunu hissettirmek. Türkiye'de ve dünyada insanlar kadar hayvan haklarının savunuculuğunu yapmak. Kimsesiz ve sahipsiz hayvanların sıcak bir yuvaya sahip olmasını sağlamak. Türkiye'de ve bölgede hayvan sağlığı ve bakım hizmetleri konusunda mükemmellik merkezi olarak tanınmak.

İletişim/Ulaşım

© Kemerköy Veteriner 2021, Her hakkı saklıdır.

Awesome Image

Pet Ozon Terapi

3 atomlu oksijen molekülü

Ozonun etki mekanizması

Ozon; stratosferde bulunan en önemli gazlardan biridir. 3 atomlu oksijen molekülü olan ozon, güneşten gelen UV ışınlarını filtre ettiği gibi medikal alanda da bakterisid, virüsid ve fungusid (bakteri, virüs ve mantar öldürücü) etki gösterir. Endüstriyel alanda kullanımından farklı olarak medikal alanda kullanılan ozon, elektriksel aktivite yoluyla üretilerek oksijenle birlikte kullanılır.
İleri derecede dezenfektan özelliği keşfedildiğinden bu yana ozonun medikal alanda kullanımı artmış ve özellikle son 20 yıl içinde yürütülen çalışmalardan alınan olumlu sonuçlar sayesinde destekleyici ve tamamlayıcı tedavi olarak birçok tedavi prosedüründe yerini almıştır. Veteriner hekimlikte de ozon terapiye yönelik çalışmalar ve tedavi protokolleri her geçen gün artmaktadır.

Ozonun etki mekanizması:
- Hücre metabolizmasını aktive eder.
- Eritrosit metabolizmasını uyararak hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesini arttırır. Dolayısıyla kanın dokulara oksijen bırakma yeteneği artar. Bu sayede dokulardaki oksijen miktarı arttırılmış olur.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Serbest radikal seviyesini düşürür.
- Kanın kıvamını azaltır, akışkanlığını arttırır. Böylelikle damar duvarlarındaki plakların yumuşamasını ve ince kan damarlarındaki tıkaçların çözülmesini sağlayarak dolaşımı düzenler.
- Güçlü bir oksidasyon oluşturma yeteneği sayesinde her türlü bakteri ve virüsü öldürebilir.
Ozonun uygulama alanları ve endikasyonlar:
- Cerrahi: Ağır biçimde enfekte olmuş yaralar, flegmonlar, kırıklar, ileri enfeksiyon vakaları, abse ve fistüller, arteriyel dolaşım bozuklukları, proklit ve kolit tedavilerinde destekleyici tedavi olarak uygulanır.
- Ortopedi: Diz artrozu, gonoartroz, romatoid artrit vakalarında destekleyici ve tamamlayıcı tedavi olarak tercih edilebilir.
- Diş hekimliği: Dezenfeksiyon ve epitelyal yara iyileşmesi, diş çürükleri, aft tedavisi gibi durumlarda mevcut tedaviye destek olarak kullanılabilir.
- Kurşun, civa gibi ağır metal zehirlenmeleri, böcek öldürücüler, ilaç atıkları, asidik madde, tarım ilacı zehirlenmeleri gibi zehirlenme vakalarında da etkisi görülmüştür.

· Ozonun yara iyileşmesine etkisi;
- Bakteriyel enfeksiyonu azaltır, yara bölgesindeki oksijen miktarını arttırır ve yara bölgesinin kendisini onarmasına yardımcı olur.
- Ozona maruz bırakılan kronik ya da akut yara bölgelerinde yara iyileşmesinde son derece önemli olan büyüme faktörlerinin aktivitelerinde artış olduğu belirlenmiştir.
- Ozonun yara tedavisinde dikkat edilmesi gereken en önemli özelliği dozudur. Düşük dozda ozon kullanımı iyileşmeye etki etmeyebilirken yüksek doz ozon kullanımı toksik etki gösterebilir.
· Tümör sağaltımına etkisi;
Tümörlü dokunun oksijen oranını arttırarak hipoksiyi engeller. Hipoksinin engellenmesiyle daha az agresif tümör davranışı oluşturulmuş olur. Bu şekilde hastanın kemoterapi ve radyoterapi gibi uygulamalara olumlu cevap verme ihtimali arttırılmış olur.
- Hızla büyüyen kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engeller.
· Ortopedik uygulamalara etkisi;
- Özellikle osteomiyelitis ve disk fıtıklarında etkilidir.
- Osteomiyelitis tedavisi; enfeksiyona yol açan bakterilerin geliştirmiş olduğu antibiyotik direnci ve antibiyotiklerin enfekte bölgeye yeterince penetre olamaması sebebiyle oldukça güçtür. Ozonun hem lokal hem de majör otohemoterapi ile uygulanması hızlı bir dezenfeksiyon ile birlikte hızlı bir iyileşme sağlar.
- Diks fıtıklarında omurilikteki baskıyı azaltır, kan ve lenf dolaşımının rahatlamasını sağlar. Bölgede aseptik yangının giderilmesine ve hastanın ağrısının azaltılmasına yardımcı olur.
· Böbrek yetmeziliği tedavisine etkisi;
- Medikal tedavinin yetersiz kaldığı olgularda ozon terapisinin destekleyici tedavi olarak uygulanması, böbrekledeki fonsiyon bozukluklarının durdurulmasında ve hastanın yaşam kalitesinin arttırılmasında etkili olur.
· Göz hastalıklarının tedavisine etkisi;
- Keratokonjiktivitis, glakom, retinal dejenerasyon, kornea ülserleri, retinitis pigmentosa gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılır.
- Gözün uzun süre ozona maruz kalması zararlı sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden ozonun düşük dozda yüksek yarar sağlayabilmesi için susam yağı- ozon karışımı lokal olarak göze uygulandığında oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır.


Awesome Image
Awesome Image

Ozonun uygulama biçimleri ve yöntemler
1- Sistemik uygulamalar
· Ekstra- korporal kan tedavisi, Majör otohemoterapi: Hastanın kendi kanı alınarak doğru doze edilmiş ozon ve oksijenle zenginleştirilir. Daha sonra bu zenginleştirilmiş kan, kan transfüzyonu yöntemi ile tekrar hastanın kendisine verilir.
· Rektal O2/ O3 insüflasyonu: Bu yöntem majör otohemoterapi yönteminin en iyi alternatifi olarak görülmektedir. Uygun dozlarda ozon/ oksijen karışımı, uygun ekipman ve yöntemlerle hastanın rektumundan içeri verilir. Damar içi ozon uygulamasına elverişli olmayan hastalarda, bağırsaklardaki prokolit ve kolit gibi patolojik durumlarda kullanımı oldukça güvenlidir.
· Minör otohemoterapi: Bu yöntemin majör otohemoterapiden en önemli farkı hastanın kendisinden alınan kanın ozon ve oksijenle zenginleştirildikten sonra hastaya kas içi yöntemle geri verilmesidir. Alerjik vakalar ve furunculosis gibi durumlarda iyi sonuçlar vermektedir.

2- Topikal uygulamalar
· Düşük basınçlı ozon gazı uygulaması: Ozon/ Oksijen karışımı uygun yöntemlerle tedavi edilecek yara bölgesine aktarılır. Daha sonrasında artık ozon geri çekilir ve katalisis aracılığıyla tekrar oksijene çevrilir. Lokal olarak sınırlı yaralarda, fistüllerde iyi sonuçlar vermektedir.
· Ozonize su uygulaması: Ozonize su; her türlü enfektif yaraya karşı topik uygulama için uygundur. Bu su kompresler biçimde uygulanabilir. Enflamasyon, yanık ve diğer deri lozyonları gibi bölgesel uygulamalarda önemli gelişmeler sağlandığı görülmüştür.
· İntraartiküler (eklem içi) ozon enjeksiyonu: Başta diz ve omuz eklemi olmak üzere birçok akut ve kronik ağrılı eklem rahatsızlıklarında etkisi, yapılan çalışmalarca ispatlanmıştır. Ortopedik tedavide ozon terapi şişleri indirmede, kısa süreli ağrıyı dindirmede, eklem hareketliliğini desteklemede, ateş düşürmede oldukça etkilidir.